“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันพฤหัสที่ 21 กันยายน 2023
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักรียนครั้งที่ 70 จังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ 5

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมได้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักรียนครั้งที่ 70 จังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ 5 ในกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานช่าง) และการประกวดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน โดยมีนายสุริยา ห่มขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนภุเวียงวิทยาคม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณะครู ในการให้การต้อนรับ คณะกรรมการ คณะครูและนักเรียนที่มาเข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1zH0UrWj6AgycqsGhbC-GBz6rnpN-5RKB?fbclid=IwAR0uf11oKuXI7usDhU_u7FdSsQR3wQCdHwhtc_ZnYppizOIek7Ja5mEu01c

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

อัพเดทล่าสุด