“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2023
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

การประชุมการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2/2565

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมได้จัดการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายสุริยาห่มขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เพื่อเป็นการทบทวนการดำเนินงาน และเป็นการกำกับติดตามการทำงานให้เป็นไปตามแผนฯ โดยมีนางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

อัพเดทล่าสุด