“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันพฤหัสที่ 21 กันยายน 2023
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนห้องเรียนพิเศษ/กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 11-12 ม.ค. 66 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

อัพเดทล่าสุด