“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันพฤหัสที่ 21 กันยายน 2023
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ

นักเรียนตัวแทนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ(ภาคอีสาน) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2566 – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งนักเรียนได้นำมวลประสบการณ์ ความรู้ สู่กระบวนการคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในการปฏิบัติการงาน มีทัศนคติที่ดีซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ผลการแข่งขันดังรายละเอียดดังนี้ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 1 กิจกรรม ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 4 กิจกรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง 12 กิจกรรม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 5 กิจกรรม และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 2 กิจกรรม

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

อัพเดทล่าสุด