“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ภูเวียงวิทยาคมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งภายในห้องศูนย์ปฏิบัติการได้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ไว้บริการ ครู นักเรียนและผู้สนใจ เพื่อสืบค้นข้อมูลความรู้ต่าง ๆ และเป็นสถานที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสารเสพติด บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อลามกและอบายมุขทุกชนิด

 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

อัพเดทล่าสุด