“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
คลิปวีดีโอ
จดหมายข่าว
ประกาศ/รับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ห้องเรียน/การเรียนการสอน
เอกสารเผยแพร่
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 8/2565

รายงานการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 45 ปี ภวค. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ่านเพิ่มเติมคลิก

ประกาศ/รับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ)

ดาวน์โหลดประกาศคลิกที่นี้ ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง (ครูชาวต่างชาติ)

ภาพกิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการสดุดีเฉลิมพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนายสุริยา ห่มชวา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ณ หอปะชุมอนุสรณ์ 45 ปี ภ.ว.ค. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1UPEUX1YlZU_FipiuJgKxaTFQBZZM7Gt-?usp=share_link&fbclid=IwAR0hezFBHFKMrVGcqSPAQsk1ZCHBeRaqshNJ3ZEGZDMbUGo9DeKfFpld3Zg

ห้องเรียน/การเรียนการสอน

กิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคณะกรรมการนิเทศทั้ง 5 ชุด ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารวิชาการ ได้ดำเนินการนิเทศด้วยกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนแบบ TEACH เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาในสถานศึกษา ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมต่อไป คลิกดูภาพเพิ่มเติม  

ประกันคุณภาพ

ITA 2565

ITA 2565   ตัวชี้วัด ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link O1 โครงสร้างการบริหาร -แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน -ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น กลุ่มหน่วย องค์คณะบุคคล เป็นต้น โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 2565 O2 ข้อมูลผู้บริหาร -แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน -ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุด หรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ บริหารของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร