“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2023

จดหมายข่าว

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 8/2565

รายงานการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 45 ปี ภวค. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ่านเพิ่มเติมคลิก

อัพเดทล่าสุด