“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2023
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการการประเมิน ณ หอประชุมอนุสรณ์ 45 ปี ภ.ว.ค.
ลิ้งโหลดรูปภาพ 1
https://drive.google.com/drive/folders/1c7eze9jo9BVI5ICBcthmnJNi-dN_-jJw?usp=share_link
ลิ้งโหลดรูปภาพ 2
https://drive.google.com/drive/folders/1two9uXRTXdeLpXdn4f9BGndkbqasm-Mc?usp=share_link

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

อัพเดทล่าสุด