“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 45 ปี ภวค. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม โดยมีนายสุริยา ห่มขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมประธานในพิธี และนายปฐฏิพนธ์ นนทะโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้  คลิกดูรูปเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ล่าสุด