“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 8/2565

รายงานการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 45 ปี ภวค. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ่านเพิ่มเติมคลิก

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

อัพเดทล่าสุด