“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2023
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสุริยา ห่มขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เข้าร่วมพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ และฝากตัวเป็นศิษย์ของนักเรียน ทั้งนี้ผู้อำนวยการได้เจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่นประจำปี 2565 และมอบทุนการศึกษาณ โดมอเนกประสงค์ อนุสรณ์ 50 ปี ภ.ว.ค.
Cr. งานโสตและทัศนูปกรณ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

อัพเดทล่าสุด