“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2023
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม นำโดย นายสุริยา ห่มขวา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ร่วมกับเทศบาลตำบลภูเวียง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง โรงเรียนอนุบาลภูเวียง และโรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ จัดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน เพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ทั้งนี้โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมได้ถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์ชัย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/vwbpj

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

อัพเดทล่าสุด