“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2023
ภาพกิจกรรม

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting) ปีการศึกษา 1/2566

   วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสุริยา ห่มขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โดมอเนกประสงค์อนุสรณ์ 50 ปี ภ.ว.ค. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายและทิศทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างครูและผู้ปกครอง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการให้ความร่วมมือช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม

ลิ้งค์สำหรับดาว์นโหลดภาพ https://drive.google.com/drive/folders/1BByZg9-J_Olnga7jrTs-ll10d5NIOSLg

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ภาพกิจกรรม ล่าสุด

อัพเดทล่าสุด