“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2023

ผลงานนักเรียนระดับชั้น ม.6 

ผลงานนักเรียนระดับชั้น ม.6  ที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

คลิปวีดีโอ ล่าสุด