“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2023

Tag:

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม นำโดย นายสุริยา ห่มขวา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ร่วมกับเทศบาลตำบลภูเวียง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง โรงเรียนอนุบาลภูเวียง และโรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ จัดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน เพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ทั้งนี้โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมได้ถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์ชัย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/vwbpj

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายสุริยา ห่มขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อถวายความจงรักภักดีและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1RwQBjmRU2NnjQ4V9X5Y1veJsMw4…  

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสุริยา ห่มขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เข้าร่วมพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ และฝากตัวเป็นศิษย์ของนักเรียน ทั้งนี้ผู้อำนวยการได้เจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่นประจำปี 2565 และมอบทุนการศึกษาณ โดมอเนกประสงค์ อนุสรณ์ 50 ปี ภ.ว.ค. Cr. งานโสตและทัศนูปกรณ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1M9PgQa0VcK_kqIHlMAzLqB7rNNfmmAfZ

อัพเดทล่าสุด