“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2023
เอกสารเผยแพร่

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2566-2570 และแผนปฏิบัติการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมปีการศึกษา 2566

  1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570)  ดาวน์โหลดคลิกที่นี้

2.แผนปฏิบัติการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลดคลิกที่นี้

 

 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

เอกสารเผยแพร่ ล่าสุด

อัพเดทล่าสุด